Tréimhse Deich mBliana

Táimid ag súil leis an méid seo a leanas:

1 Cáil a bheith orainn mar ollscoil Feabhais, Deiseanna agus Tionchair na hÉireann
2 A bheith ina hollscoil chathartha le tionchar dearfach ar ár gceantar áitiúil agus ar ár réigiún
3 A bheith ar cheann de na trí ollscoil phobail is fearr in Éirinn sa rangú domhanda ollscoileanna
4 Cáil a bheith orainn i ngeall ar chultúr tacúil agus dinimiciúil taighde a chothaíonn feabhas le linn treochta ghairme taighde uile an duine
5 Cáil a bheith orainn i ngeall ar eispéireas spreagúil agus tacúil na mac léinn, rátaí arda sásaimh, agus i ngeall ar ár gcéimithe cruthaitheacha agus ard-infhostaithe
6 Cáil a bheith orainn i ngeall ar eispéireas spreagúil agus tacúil na mac léinn, rátaí arda sásaimh, agus i ngeall ar ár gcéimithe cruthaitheacha agus ard-infhostaithe
7 Ardleibhéil de rannpháirtíocht agus de shásamh foirne a bhaint amach
8 Cáil a bheith orainn mar ollscoil le líonraí láidre idirnáisiúnta ag a bhfuil eagsúlacht foirne agus mac léinn
9 Timpeallacht bheoga agus inbhuanaithe champais a bheith ann ina bhfuil foghlaim agus oibriú comhtháite le cuidiú teicneolaíochta
10 Scoil Sláinte agus Leighis nuálach a bhfuil ardmheas uirthi a bheith ann