Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023–2028

Plean Straitéiseach Ollscoil Mhá Nuad 2023–2028

Feabhas  |  Deiseanna |   Tionchar

Presidents-Message-Photo

Brollach an Uachtaráin

Is í an straitéis seo ár gcuireadh duit idirchaidreamh a dhéanamh le hOllscoil Mhá Nuad le todhchaí níos fearr do chách a shamhlú agus a chruthú.

Teastaíonn plean a bhfuil solúbthacht agus inoiriúnaitheacht greanta go docht ann ar mhaithe le plean straitéiseach a fhorbairt i gcomhthéacs domhan atá ag athrú ar luas gan choinne.

Léigh níos mó >

Ár
bhFís

Bheith mar ollscoil feabhais, deiseanna agus tionchair.

Léigh níos mó >

Ár
gCuspóir

Todhchaí níos fearr do chách a shamhlú agus a chruthú.

Léigh níos mó >

Ár
Luachanna

Sainmhíníonn luachanna Ollscoil Mhá Nuad cé muid féin, cad a chreidimid ann agus conas a fheidhmímid mar phobal.

Léigh níos mó >

People Walking

Sracfhéachaint ar an bPlean Straitéiseach

Ár bhFócas Cúig Bliana

Ár bPríomháisitheoirí

 

Ailíniú le Comhthéacsanna Beartais Náisiúnta agus Eorpacha

I gcaitheamh an phlean straitéisigh, cuirfidh Ollscoil Mhá Nuad le cuspóirí beartais náisiúnta na hÉireann a bhaint amach. Mar institiúid diantaighde le dearcadh domhanda, tiocfaidh ár spriocanna agus ár dtionscnaimh le beartais agus straitéisí Eorpacha agus bímid airdeallach ar threochtaí agus ar thionchair dhomhanda.

Léigh níos mó >